Protestskylt vid klimatdemonstrationen

Från klimatdemonstrationen i Stockholm 15 Mars.