Manhattans skyline, East River och en cowboy på klipporna